Mercor пассивна пожежна безпека

Ступенем вогнестійкості називається здатність споруди в цілому чинити опір руйнуванню при пожежі. Групи небезпечності за ступенем токсичності при інгаляційному та пероральному шляхах попадання в організм. Автомобілі, які направляються на пости технічного обслуговування чи ремонту, повинні бути ретельно вимиті, очищені від бруду і снігу. Вона сприяє оздоровленню умов праці, підвищенню продуктивності праці і попередженню професійних захворювань.

Серед факторів зовнішнього середовища світло займає одне із перших місць. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися, як правило, у напрямку виходу з будівлі. Особливості роботи і розрахунку елементів з алюмінієвих сплавів. Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожара или уменьшение его последствий.

Увага як психологічний стан, передумови його зародження та розвитку та фактори, що на нього впливають. Если вам не составит большого труда нажмите на рекламу! Вимоги безпеки до проектування, виготовлення, монтажу, ремонту та налагодження посудин, що працюють під тиском. Світло впливає не лише на функцію органів зору, а й на діяльність організму в цілому. Небезпечними факторами пожежі і вибуху, які можуть призвести до травми, отруєння, загибелі або матеріальних збитків є відкритий вогонь, іскри, підвищена температура, токсичні продукти горіння, дим, низький вміст кисню, обвалення будинків і споруд. Пригадайте, який сигнал сповіщає про евакуацію.

Спрощені правила при розрахунку конструктивних елементів та деталей. Річні режими роботи розробляють на середньоспискову машину по кожній групі машин для визначення тривалості робочого часу на рік. Працювати без лежаків на підлозі забороняється! Договірною стороною про використання ЕУТР, на території якої зареєстрований даний ТЗ, та яке засвідчує про закінчення курсів водіїв вантажних автотранспортних засобів. Коли автомобіль ставлять на пост технічного обслуговування чи ремонту без примусового переміщення, то його потрібно загальмувати ручним гальмом і включити першу передачу, вимкнути запалювання, під колеса поставити упори, не менше двох. Всі вище вказані засоби фарбуються в червоний колір. Встановлення додаткових паливних баків на автомобілі допускається з дозволу Державтоінспекції.

Водії, які мають посвідчення на право керування транспортними засобами категорій А, В, С, Д, але не працювали водіями більше 12 місяців чи приймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування ТЗ після стажування з практичного водіння на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин. Міцність елементів при їх локальному завантаженні. До керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими і світловими сигналами, що використовуються для перевезення небезпечних вантажів, а також автобусами на міжміських і міжнародних маршрутах допускаються водії, які безперервно працювали останні три роки на ТЗ відповідної категорії. Права громадян на охорону праці під час їх роботи на підприємстві. Конструкція, принцип дії, галузь застосування та користування переносними вогнегасниками. Явище перерозподілу зусиль у нерозрізних конструкціях при дії пожежі та його вплив на величину їх межі вогнестійкості. Особливості технології процесів переробки грунту в екстремальних умовах. Порошковые составы не обладают электропроводимостью, не коррозируют металлы и практически не токсичны.

Механічні характеристики нержавіючих сталей при вогневому впливі. Експериментальні дослідження швидкості та глибини обвуглювання деревини. Конвенції про дорожній рух; мати на транспортом засобі реєстраційний і відмітний знаки держави, у якому воно зареєстровано.

Його проводить спеціальна особа, відповідальна за протипожежну безпеку підприємства, організації. Аварійне прогнозування можливих надзвичайних ситуацій на виробництві. Види горіння, зони й класи пожеж. Гашение пожара паром осуществляется за счет изоляции поверхности горения от окружающей среды. Зібрані за групами нафтопродукти мають бути направлені на підприємства, які спеціалізуються на збиранні нафтопродуктів та їх подальшій переробці. Показником ефективності евакуації є час, протягом якого люди можуть у разі необхідності залишити окремі приміщення і будівлі чи споруди взагалі. Зміни до річного плану закупівель на 2012 рік комунального підприємства. Вещества, которые создают условия, при которых прекращается горение, называются огнегасящими. Конструкція та принципи розрахунку підкранових балок.

Огнегасящий эффект при этом достигается за счет изоляции поверхности горючего вещества от окружающего воздуха. Велика трудомісткість, складність і точність робіт, що виконуються в дільниці зумовлюють розміщення її в найбільш освітлених денним світлом приміщеннях, як правило по периметру будови. АТП утворюються різні промислові відходи, які за певних умов чинять шкідливий вплив на довкілля. Корозія залізобетону і способи захисту від неї. Огляд для підтвердження здатності до керування транспортними засобами. Основні залежності розрахунку за методом граничних станів. Надзвичайні ситуації, що виникають внаслідок пожеж, їх класифікація та різновиди. Його необхідно влаштовувати в місцях, небезпечних для проходу людей; в приміщеннях допоміжних будівель, де можуть одночасно знаходитись більше 100 чоловік; в проходах; на сходових клітках, у виробничих приміщеннях, в яких працює більше 50 чоловік.

Боротьба з аеродинамічним, гідродинамічним та електромагнітним шумом. Кожен з працівників агрегатної дільниці повинен щорічно проходити навчання і періодичні інструктажі з протипожежної безпеки. Застосування вогнезахисних покриттів для збільшення межі вогнестійкості залізобетонних конструкцій. ДАІ і отримати свідоцтво про реєстрацію, а також розпізнавальний знак держави Україна.

Транспортна система, її стан, роль і значення. Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном масштабе. ДАІ чи в орган міліції для оформлення події. Не допускається влаштовувати евакуаційні виходи через приміщення категорій А і Б, а також через виробничі приміщення в будівлях підвищених ступенів вогнестійкості. До міжнародних перевезень вантажів і пасажирів можуть допускатися ТЗ, які експлуатуються не більше 7 років і мають пробіг до 500 тис. Основні положення з технології процесів переробки грунту. Вода из системы под давлением выходит из отверстия головки и орошает конструкции помещения и оборудование. Конструктивні схеми одноповерхових каркасних виробничих будинків. Використання в народному господарстві України десятків тисяч хімічних сполук.

ГР, ЛЗР, де вибухонебезпечні суміші можливі тільки в аварійному режимі.

Ознайомлення слухачів з темою та метою лекції. Методи підсилення залізобетонних конструкцій після пожежі. Первинний протипожежний інструктаж новоприйнятий робітник проходить на робочому місці перед початком роботи, а також при переміщенні з одного цеху до іншого, на іншу посаду, спеціальність або виробничу операцію. Чергове освітлення передбачається у неробочий час, при цьому, як правило, використовують частину світильників інших видів штучного освітлення. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. Термічні характеристики сталей при вогневому впливі. Заходи пожежної безпеки при проходженні виробничої практики. Розрахункові значення характеристик матеріалів та несучої здатності.

Банк рефератов, сочинений, докладов, курсовых и дипломных работ. Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на организационны. Самозаймання може відбутися при теплових, хімічних і біологічних процесах.

Це води, що використовуються в миючих установках для зовнішнього миття окремих агрегатів, а також дощові води, які забруднюються різними компонентами з території автопідприємства. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором. Природно, що без відповідного очищення стічні води не можуть направлятись в водойми чи каналізацію та використовуватись в оборотному водопостачанні. Основні положення з технології процесів монолітного бетону та залізобетону. Закон України, що визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

При виникненні в шляху інших несправностей, з якими додатком до Основних положень заборонена експлуатація транспортних засобів, водій повинний усунути їх, а якщо це неможливо, те він може випливати до місця чи стоянки ремонту з дотриманням необхідних запобіжних заходів. Для визначення календарного дня місяця, в який повинно початися Точи ремонт пропускаються вихідні, святкові та дні простою машин вТО чи ремонті. Особливості поведінки та розрахунку попередньо напружених залізобетонних конструкцій при пожежі. Визначення потрібнї кількості вогнегасників для приміщення. Применение химических солей сложно и дорого, поэтому их применение сокращается. Місцеве освітлення створюється світильниками, що концентрують світловий потік безпосередньо на робочих місцях. Спрощені правила для визначення характеристик поперечних перерізів. Вы уверены, что хотите пожаловаться на данный отзыв? При необхідності додаткового освітлення окремих робочих місць застосовують облаштування місцевого освітлення, яке здійснюється безпосередньо над робочим місцем.

Вимоги норм та правил для визначення швидкості та глибини обвуглювання деревини. Ребристі монолітні перекриття з плитами, опертими по контуру. Характер розподілу температур у прямокутних, таврових та двотаврових поперечних перерізах залізобетонних конструкцій. Водіям, які здійснюють міжнародні автомобільні перевезення пасажирів, має бути не менше 21 року. Для підтримки автомобільного парку в технічно справному стані, необхідне вживання складних технічних засобів обслуговування, вдосконалення технології і організації робіт, різкого підвищення продуктивності праці ремонтних робітників, підвищення їх кваліфікації і оволодіння суміжних спеціальностей.

  1. Дослідження закономірностей горіння в умовах пожеж та чинників їх виникнення.
  2. Опубликованный материал нарушает ваши авторские права?
  3. Кривизна осі, жорсткість і прогин залізобетонних елементів.
  4. Конструктивні схеми перекрить в монолітному та збірному залізобетоні.

Випадки, коли не можна застосовувати воду для тушіння пожежі. Пригадайте знаки пожежної безпеки, які вказують шляхи до порятунку або попереджають про небезпеку. Сортамент профілів зі сталі та алюмінієвих сплавів. Горіння твердих і рідких речовин є гетерогенним.

Економічна і ефективна робота автомобільного транспорту забезпечується раціональним використанням парку рухливого складу. Наибольшая скорость горения наблюдается в чистом кислороде. Теоретичні основи процесів горіння та вибуху. Таблицю річної кількості ТО і Р та загальної трудомісткості необхідно заповнити в наступній послідовності. Правила дорожнього руху установлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. Дані планового напрацювання на рік визначають шляхом розрахунків, та представляються в табличній формі.

Динаміка розвитку пожеж у конкретних умовах. Загальна характеристика балок і балкових кліток. Вимога про надання транспортного засобу співробітникам федеральних органів державної безпеки і податкової поліції не поширюється на транспортні засоби, що належать громадянам. Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаютс. Особливості внутрішнього планування житлових і громадських будівель. Для освоєння нових моделей автомобілів потрібні якісно нові підприємства. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Загальні положення по технології процесів монтажу будівельних конструкцій.

Вентиляція виробничих і допоміжних приміщень призначена для зменшення запиленості, задимленості і очищення повітря від шкідливих викидів виробництва. Внутрішні сталеві конструкції, ізольовані вогнезахисним матеріалом. Коефіцієнт умов роботи та надійності конструкцій. Процесс возникновения горения подразделяется на нес. Горіння може бути повним і неповним. Методика розрахунку несучих балок перекриття та стійок стін в конструкціях, в яких порожнини повністю заповнені ізоляцією. Ригелі збірних рам: балки, ферми, арки. Прослідкуйте, скільки часу ви витратили, аби вийти із приміщення.

ТО і ТР, зменшує простої, підвищує продуктивність перевезень при зниженні їх собівартості, зменшуються витрати на ГСМ. За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне, чергове. Особливості поведінки та розрахунку стиснутих залізобетонних конструкцій при пожежі. Пожежа як неконтрольований процес горіння, який супроводжується знищенням матеріальних цінностей і може призвести до загибелі людей. При горінні однорідних горючих сумішей виникає кінетичне горіння, швидкість поширення якого залежить від швидкості передавання теплової енергії в суміші і може досягати сотень метрів на секунду і супроводжується вибухом. Вибираю значення освітленості Е і систему освітлення в залежності від характеру робіт в відділенні. Внутрішні сталеві порожнисті конструкції, захищені тепловими екранами. ЛЗР та ГР виражаються температурними межами або концентраційними межами. Міжнародну страхову картку, що охоплює всі види цивільної відповідальності, яку повинні нести згідно з законодавством особи, винні в нанесенні третім сторонам тілесних пошкоджень чи матеріальних збитків.

Застосування лише місцевоп освітлення не допускається з огляду на небезпеку виробничого травматизму та професійних захворювань. Для більшості відділень комплект обладнання підбирається по даним технологічного процесу та із умов забезпечення виконання комплексу технологічних операцій. Оцінка обстановки внаслідок вибуху газоповітряної суміші на території підприємства. Вимоги до шляхів евакуації працівників при пожежі на виробництві.

Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Питома потужність залежить від нормуємої освітленості площі приміщень, висоти підвішування, коефіцієнтів відбиття від стелі, стін, коефіцієнту запасу. Небезпека пожеж за причиною необережного поводження з вогнем. Наші оселі становлять велику пожежну небезпеку. Технологія процесів занурення і влаштування набивних паль. До стічних вод відносяться води, які в процесі використання забруднюються різними компонентами.

По нормам промислового будівництва всі приміщення повинні мати наскрізне провітрювання. При ремонті автомобіля без оглядової канави, естакади або підіймача, робітники повинні бути забезпечені лежаками. Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты.

Усі проходи, проїзди й територію не можна захаращувати. Порядок поведінки при лісових пожежах та надання першої медичної допомоги при опіках. Особливості горіння рідин, горючого газу з повітрям, пилу. Если в течение 5 минут не придет письмо, возможно, допущена ошибка в адресе. До них відносяться всі органічні речовини. Види пожеж: лісові, торфові та польові. Комбіноване освітлення складається із загального та місцевого. Особливості нормування евакуаційних шляхів і виходів в будівлях різного призначення.

На підприємствах існує два види пожежної охорони: професійна і воєнізована. Для возникновения горения требуется наличие трех факторов: горючего вещества, окислителя и источника загорания. Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно зачинити всі двері і вікна. Повторний інструктаж проводять безпосередньо в цеху двічі на рік у строки, встановлені керівником підприємства, згідно з програмою первинного інструктажу на робочому місці. Для забезпечення таких вимог стічні води автопідприємства проходять очищення на очисних спорудах. Порядок дій у разі виникнення пожежі. Охоронне освітлення влаштовується вздовж меж території, яка охороняється в нічний час спеціальним персоналом. Основним в цьому процесі є очищення води, що використовувалась для мийки агрегатів.

Принципи забезпечення пожежної безпеки будівель та споруд. Заходи пожежегасіння на місцях навантаження, розвантаження та в автомобілях повинно відповідати вимогам ППБУкраїни. Це матеріали, які містять спалимі та неспалимі складові. На агрегатній дільниці необхідно встановити пожежну сигналізацію. Категорії пожежо та вибухонебезпечності приміщень мають вирішальне значення для умов вибору та експлуатації електрообладнання. Найефективнішими є стаціонарні пости для заміни олив і промивання агрегатів із спеціальними пристроями, які надають можливості механізувати процес зливання спрацьованих олив і промивних рідин.

  • Оцінка впливу вибухових процесів та пожежонебезпечних зон.
  • Робота сталі та алюмінієвих сплавів у конструкціях.

При освітленні промислових приміщень використовується, як загальне, так і комбіноване освітлення. Водій повинен стежити за справністю електрообладнання й пересвідчуватися, що не підтікає паливо. Вказує, що забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців. При уменьшении содержания кислорода в воздухе горение прекращается. Штучне освітлення може бути загальним та комбінованим. Окислителями могут быть кислород, хлор, фтор, бром, йод, окиси азота и другие. Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі. Ознайомлення з будовою, принципом дії різних вогнегасників.

Працюючих забезпечують комплектом інструментів, які відповідають характеру виконуємої роботи по технічному обслуговуванні і ремонту автомобілів. Рідкі і тверді горючі речовини можуть загорятися при певних температурах. Шляхи і способи передачі інфекції: аерогенний, аліментарний, контактний, трансмісійний. Від правильної організації евакуації і стану комунікацій приміщень залежить збереження життя людей. Характеристика вибухів на виробництві, їх причини та наслідки. Організація та технічні протипожежні заходи: сигналізація, інструктаж та навчання. Для забезпечення ефективної евакуації людей при пожежі необхідно своєчасно проводити інструктажі й мати інструкції щодо дій у разі евакуації, проводити тренування з евакуації людей з будинку і приміщень не рідше двох разів на рік. При керуванні мотоциклом бути в застебнутому мотошлеме і не перевозити пасажирів без застебнутого мотошлема. Они должны быть дешевыми и безопасными в эксплуатации не приносить вреда материалам и объектам.

ТО від загальної програми, що виконуються в стаціонарній майстерні.

Важливою умовою високої продуктивності праці ремонтних робітників, є поліпшення його організації на робочих місцях, оснащення робочого місця засобами і предметами праці, поліпшення умов праці і відпочинку, а також висока заробітна плата. Загальні відомості про галузі та перспективи застосування металевих конструкцій. Пожежна профілактика в машинобудуванні та основні методи вогнегасіння. Тепловой механизм связан с экзотермичностью процесса окисления и возрастанием скорости химической реакции с повышением температуры. Способи боротьби з шумом на підприємствах. ТО, Р машин встановлюється дата зупинки кожної машини на технічне обслуговування чи ремонт і тривалість простою в днях. Вимоги до функцій конструкцій при номінальній та параметричній пожежі.

Автомобільний транспорт є найбільш масовим виглядом транспорту, ефективним і зручним при перевезеннях вантажів і пасажирів на відносно невеликі відстані. Склад І зміст видів забезпечення процесу наймання персоналу на роботу у підприємство наведено у табл. Природна вентиляція здійснюється за рахунок кватирок, фрамуг, вікон. Надавати транспортний засіб: співробітникам міліції для транспортування ушкоджених при аваріях транспортних засобів, проїзду до місця стихійного лиха, а також співробітникам міліції, федеральних органів державної безпеки, податкової поліції в інші не терплять зволікання випадках, передбачених чинним законодавством; медичним працівникам, що випливають у побіжному напрямку для надання медичної допомоги, а також медичним працівникам, співробітникам міліції і федеральних органів державної безпеки, дружинникам і позаштатним співробітникам міліції для транспортування громадян, що бідують у термінової медичної допомоги, у лікувальні установи. Характерні причини та небезпечні чинники виникнення пожеж. Методика оцінки обстановки при аварії з викидом СДОР на території підприємства; при радіоактивному зараженні на його території внаслідок аварії на атомній електростанції. Під час первинного інструктажу: знайомлять з пожежною безпекою цеху, ділянки, з правилами та інструкціями з пожежної безпеки; показують запасні виходи, повідомлювачі пожежної сигналізації, вогнегасники, засоби пожежогасіння; перевіряють практичні дії особи, що інструктується на випадок пожежі. Протипожежне нормування при розробці генеральних планів.

Загальні вимоги з пожежної безпеки на підприємствах харчування. Горіння та пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів. Як правило, процес очищення включає етапи очищення води від піску, глини і інших твердих частинок, очищення води від нафтопродуктів та утилізацію видалених забруднень. Цепное ускорение реакции связано с катализом превращений, которое осуществляют промежуточные продукты превращений. Процес евакуації людей з будівель і споруд. Відповідальним керівником робіт по ліквідації пожеж і аварій на підприємстві є головний інженер. Оцінка зон впливу сильнодіючими отруйними речовинами при розгерметизації ємкостей. Повторіть правила поведінки під час евакуації.

Витрати і втрати від простоїв несправних автомобілів можуть бути зменшені шляхом механізації і автоматизації виробничих процесів, а також вдосконалення організації управління виробництвом. Габарити будівлі зони, дільниці, відділення, визначають із розрахованої площі з корегуванням довжини і ширини, щоб зони були кратні кроку колон. Розрахунок освітлення зводиться до знаходження сумарної площі вікон. Виникає завдання реконструкції існуючої бази для поліпшення використання того, що є виробничих площ.

Ребристі монолітні перекриття з балковими плитами. За здійснення всіх протипожежних заходів на АТП відповідає особа з числа керівного складу. Начальник структурного підрозділу, в якому виникла пожежа, є відповідальним виконавцем робіт по її ліквідації. Евакуаційних виходів з приміщення або споруди має бути, як правило, не менше двох. Після очистки і мийки в залежності від необхідності, машина ставиться на пост технічного обслуговування чи ремонту. Розлите паливо або оливу треба негайно прибрати. Якщо виникла пожежа, слід викликати пожежну команду. Це завдання повинне вирішуватися за рахунок впровадження прогресивних форм і методів ТО і ТР рухливого складу, використання сучасних засобів діагностики, гаражного устаткування, наукової організації праці, раціональних планувальних вирішень зон ТО і ТР, ремонтних ділянок і будівель АТП.

ТО і ПР проводиться демонтаж агрегатів для подальшого усунення несправностей в агрегатній дільниці. Експлуатаційні заходи охоплюють своєчасне проведення профілактичних оглядів, випробувань, ремонтів технологічного та допоміжного устаткування, а також інженерного господарства. Місткість сховищ, система повітропостачання, аварійні запаси води. При поганому освітленні людина швидко втомлюється, працює менш продуктивно, зростає потенційна небезпека помилкових дій і нещасних випадків. Евакуаційне освітлення призначене для забезпечення евакуації людей з приміщень при аварійному відключенні робочого освітлення. Для створення оптимальних умов зорової роботи слід враховувати не лише кількість та якість освітлення, а й кольорове оточення. Вплив високої температури пожежі на поведінку залізобетонних конструкцій. Основи створення і впровадження системи управління пожежною безпекою на підприємстві, характеритсика нормативно правової бази по її забезпеченню. Створення й пошук оптимальних методів і засобів протипожежного захисту та систем забезпечення пожежної безпеки.

Поняття та характерні властивості ядерної зброї, її класифікація та різновиди. Методи підвищення межі вогнестійкості нерозрізних конструкцій за допомогою додаткового армування. Для будівельних організацій, умови яких відрізняються від умов вказаних вище, проводиться корегування трудомісткості і тривалості простою в ТО і Р за допомогою поправочних коефіцієнтів. АТП мають бути обладнані пункти збору. На плані евакуації позначено умовними знаками розміщення вогнегасників, пожежних кранів, гідрантів, телефонів. Читать тему online: Пожежна безпека по предмету Транспорт. Машина яка потребує ремонту, або технічного обслуговування направляється на пост очистки або мийки, розміщений на території майстерні. Правилами дорожнього руху, Міжнародною Конвенцією про дорожній рух.

Зберігають відходи в закритих металевих ящиках під накриттям з метою запобігання попадання в них атмосферних опадів і подальшим забрудненням зливових вод нафтопродуктами. Там виконуються мийні, розбірні, збиральні, слюсарні, кріпильні, регулювальні роботи. Механічні характеристики деревини при впливі високих температур. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться при зміні пожежної безпеки технологічного процесу, використанні нових пожежонебезпечних матеріалів, при самозайманні, загоранні та пожежах.